27 mei 2022

Laten we alle antwoorden vinden

Expand search form

Hebben Alkynen een hoger kookpunt?

Welke van de volgende stoffen heeft een hoger kookpunt? Alkanen, alkenen, of alkynen? En waarom?

1 Antwoord 1

Disclaimer: Al deze “jazz” zal gaan over het bereiken van slechts een vuistregel. Je kunt niet zomaar hele families van organische verbindingen met elkaar vergelijken. Er zijn meer factoren om rekening mee te houden dan hieronder, meestal gebaseerd op isomerisme begrippen. Maar aangezien in de meeste A-examens de nadruk ligt op de lichtere alifatische verbindingen, kunnen we elkaar hier wel begrijpen. ­čÖé

Het draait allemaal om polariseerbaarheid.

Polariseerbaarheid is het vermogen van een molecule om gepolariseerd te worden.

Bij het bepalen (aka vergelijken) van de kookpunten van verschillende moleculaire zijn hier intermoleculaire krachten aan het werk, bekend als de London dispersiekrachten. Dat wil zeggen, dit zijn de krachten die worden overwonnen wanneer het koken plaatsvindt. (Zie hier voor een voorbeeld)

De Londense krachten worden sterker naarmate het volume toeneemt, en dat komt omdat de polariseerbaarheid van het molecuul toeneemt. (Zie het antwoord op deze recente vraag)

Alkanen vs. Alkenen

In hun eenvoudigste vorm (waarin geen substitutie e.d. heeft plaatsgevonden) hebben alkanen meestal een kookpunt dat heel dicht bij dat van alkenen ligt.

Het kookpunt van elk alkeen is zeer vergelijkbaar met dat van het alkaan met hetzelfde aantal koolstofatomen. Etheen, propeen en de verschillende butenen zijn gassen bij kamertemperatuur. Al de rest die je waarschijnlijk zult tegenkomen zijn vloeistoffen.

Het kookpunt van alkenen hangt af van meer moleculaire massa (ketenlengte). Hoe meer intermoleculaire massa er wordt toegevoegd, hoe hoger het kookpunt. De intermoleculaire krachten van alkenen worden sterker naarmate de grootte van de moleculen toeneemt.

begin<|c|c|> & tekst#NAME \ lijn lijn lijn lijn & -104 # # # # # # # # # # & -47 # # # # # # # # # # # # # #<-2-Buteen>& 0.9 #\hline #textit<-2-Buteen>& 3,7 hline hline textit<-1,2-dichloorbuteen>& 155<-1,2-dichloorbuteen>& 152 hline text <1-Penteen>& 30 hline hline textit<-2-Penteen>& 36<-2-Penteen>& 37 <1-Heptene>& 115 <3-Octeen>& 122 <3-Noneen>& 147 <5-Deceen>& 170 einde In alle gevallen heeft het alkeen een kookpunt dat een klein aantal graden lager ligt dan het overeenkomstige alkaan. De enige aantrekkingskrachten zijn de Van der Waals-dispersiekrachten, en deze hangen af van de vorm van het molecuul en het aantal elektronen dat het bevat. Elk alkeen heeft 2 elektronen minder dan het alkaan met hetzelfde aantal koolwaterstoffen.

Alkanen vs. Alkynen

Zoals uitgelegd heeft een alkaan een groter volume dan zijn corresponderende alkyne (d.w.z. met hetzelfde aantal koolwaterstoffen), zodat het alkaan een hoger kookpunt zou moeten hebben. Maar er is hier iets anders aan de hand:

Alkynen, hebben een TRIPLE binding!

Ik kan nu twee dingen bedenken die hierdoor gebeuren:

De London dispersiekrachten staan in relatie met de afstand. Gewoonlijk is deze relatie $r^<-6>$. (Zie hier) De drievoudige binding stelt twee alkynen in staat dichter bij elkaar te komen. Hoe dichter ze bij elkaar zijn, hoe meer de elektronendichtheden gepolariseerd zijn, en dus hoe sterker de krachten zijn.

Elektronen in $$$ bindingen zijn meer polariseerbaar$^<10>$.

Deze twee factoren overwinnen het kleine volumeverschil hier. Het resultaat is dat het kookpunt van alkynen in het algemeen hoger is dan dat van alkanen.

Conclusie: We kunnen de kookpunten van de hele klasse van alkanen, alkenen en alkynen niet volledig bepalen. Voor de lichtere koolwaterstoffen krijg je echter, als je de kookpunten vergelijkt: $$$$

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Hebben alkynen hoge of lage kookpunten?

Vergeleken met alkanen en alkenen hebben alkynen iets hogere kookpunten. Bijvoorbeeld, ethaan heeft een kookpunt van -88. 6 C, terwijl etheen -103. 7 C en etheen heeft een hoger kookpunt van -84. 0 ? C.

Hebben alkenen hogere kookpunten?

Met een hoger aantal koolstofatomen in de verbinding, nemen de intermoleculaire krachten in sterkte toe, waardoor de totale grootte van de moleculen toeneemt. Het veroorzaakt ook een verandering in de respectieve Van Der Waals dispersiekrachten en draagt zo bij tot de hogere kookpunttemperatuur in hogere alkenen.

Hebben drievoudige bindingen een hoger kookpunt?

De belangrijkste reden is dat de elektronen die de pi bindingen in de alkyne vormen worden gedelokaliseerd in het gebied tussen de atoomkernen van de drievoudige binding en daardoor meer polariseerbaar zijn wat grotere London dispersiekrachten oplevert, en hogere kookpunten.

Wat is het kookpunt van alkynen?

Formule C 6H 10
Naam Hex-2-Yne
Mp [ ┬░C ] -88. 0
Bp [ ┬░C ] 84. 0

Zal het kookpunt van het volgende alkaan alkeen en alkyne hoger of lager zijn verklaar je antwoord?

Als het aantal Koolstofatomen in de keten toeneemt, zal het kookpunt stijgen, ongeacht of het een alkaan, alkeen of alkyne is. Dit komt omdat de van der Waals krachten toenemen naarmate de keten langer wordt en er meer energie nodig is om deze te overwinnen.

Wat zijn alkanen alkenen en alkynen?

Alkanen, alkenen en alkynen zijn eenvoudige koolwaterstofketens zonder functionele groepen. Alkanen hebben slechts enkele bindingen tussen koolstofatomen en worden verzadigde koolwaterstoffen genoemd. Alkenen hebben ten minste ├ę├ęn dubbele koolstof-koolstofbinding. Alkynen hebben ├ę├ęn of meer drievoudige koolstof-koolstofbindingen.

Waarom heeft etheen een laag kookpunt?

Ethaan is niet polair door zijn symmetrie. Daarom zijn de enige intermoleculaire krachten de Van Der Waals/Londen dispersiekrachten die zwak zijn en weinig energie vergen om te breken, vandaar dat ethaan een laag kookpunt heeft.

Zijn alkynen hydrofoob of hydrofiel?

Net als andere koolwaterstoffen, zijn alkynen over het algemeen hydrofoob.

Waarom hebben alkynen een hoog kookpunt?

Alkynen hebben hogere kookpunten dan alkanen of alkenen, omdat het elektrisch veld van een alkyne, met zijn groter aantal zwak gehouden ¤Ç elektronen, gemakkelijker vervormt, waardoor sterkere aantrekkingskrachten tussen moleculen ontstaan.

Waarom is het kookpunt van etheen hoger dan dat van ethaan?

Ethaan heeft sterkere intermoleculaire aantrekkingskrachten (van der Waals krachten) dan etheen en heeft dus het hogere kookpunt.

Waarom heeft etheen een lager kookpunt dan etheen?

Ethaan is niet polair door zijn symmetrie. Daarom zijn de enige intermoleculaire krachten die aanwezig zijn de Van Der Waals/Londen dispersiekrachten die zwak zijn en weinig energie kosten om te breken, vandaar dat ethaan een laag kookpunt heeft.

Wat is het kookpunt van etheen?

-154. 7┬░F (-103. 7┬░C)
Ethyleen/kookpunt

Wat denk je dat het kookpunt zal zijn van de volgende alkaan alkeen en alkyne Zal het kookpunt van elke koolwaterstof hoger of lager zijn verklaar je antwoord?

Zal het kookpunt van elke koolwaterstof hoger of lager liggen? – Quora. De algemene verwachting is dat het kookpunt van een koolwaterstof toeneemt met de lengte van de koolstofketen in de koolwaterstof. Met andere woorden, een koolwaterstof met een langere koolstofketenlengte zou een hoger kookpunt hebben.

Hoe kun je onderscheid maken tussen alkaan alkeen en alkyne?

Alkanen zijn verzadigde koolwaterstoffen; d.w.z. een enkele binding tussen de koolstofatomen; alkenen zijn onverzadigde koolwaterstoffen; d.w.z. een of meer dubbele bindingen tussen de koolstofatomen; alkynen zijn ook onverzadigde koolwaterstoffen met een of meer drievoudige bindingen tussen de koolstofatomen.

Waarom heeft hexaan een laag kookpunt?

Hexaan is een groter, langere-keten molecuul dus zijn er meer London dispersiekrachten tussen n-hexaan molecuul die zwaarder wegen dan de dipoolkrachten in aceton.

Heeft etheen het hoogste kookpunt?

Ethaan heeft sterkere intermoleculaire aantrekkingskrachten (van der Waals krachten) dan etheen en heeft dus het hogere kookpunt.

Vorig artikel

Kun je straling krijgen van een magnetron?

Volgend artikel

Kun je koperen potten gebruiken op een elektrisch fornuis?

You might be interested in …

Is Tupperware plastic veilig?

Kunnen plastic voedselcontainers hormoonverstorende chemicali├źn in uw restjes lekken? Beste EarthTalk: Ik heb gelezen dat plastic flessen niet altijd veilig zijn om steeds opnieuw te gebruiken, omdat er schadelijke chemicali├źn in de inhoud kunnen lekken. […]

Wat is het beste niet-giftige kookgerei?

Als u gehoord hebt dat anti-aanbakpannen met Teflon coating giftige dampen kunnen afgeven bij verhitting tot hoge temperatuur, dan is dat waar. De overgrote meerderheid van de anti-aanbakpannen die vandaag verkocht worden, zijn bedekt met […]