27 mei 2022

Laten we alle antwoorden vinden

Expand search form

Kun je een mens personifiëren?

Een complete gids voor personificatie

Voordat leerlingen het gebruik van personificatie in de literatuur die ze lezen kunnen herkennen en in hun eigen teksten kunnen gebruiken, moeten ze eerst een goed begrip hebben van wat personificatie precies is.

In wezen is personificatie een specifiek soort metafoor. Over het algemeen wordt personificatie gedefinieerd als een literaire techniek die menselijke kwaliteiten en eigenschappen toekent aan voorwerpen of andere niet-menselijke dingen.

Eenvoudige voorbeelden die deze definitie illustreren, zijn gemakkelijk te vinden in ons dagelijks spraakgebruik. Veel veel voorkomende voorbeelden van personificatie zijn zo clichématig dat ze bijna onzichtbaar zijn voor het blote oor. We horen ze vaak in zinnen als “de woedende wind” of wanneer we het hebben over “de broedende hemel”.

Deze basisdefinitie vertelt echter niet het hele verhaal over dit literaire hulpmiddel.

personificatie: wat is personificatie 1 Personificatie: Een complete gids voor studenten en docenten | literacyideas.com

Niet alleen verwijst personificatie naar het toeschrijven van menselijke eigenschappen aan niet-menselijke dingen, zoals in het gebruik van emoties in de voorbeelden hierboven, maar het kan ook verwijzen naar het doen van handelingen die we normaal alleen aan mensen toeschrijven.

In de zin “het licht danste langs de hemel” bijvoorbeeld, vinden we geen ongerijmdheid, ook al weten we dat dansen een actie is die technisch alleen door mensen kan worden uitgevoerd. Een bepaald beeld wordt in onze geest opgeroepen en wij begrijpen het als een verbeelding.

EEN COMPLETE FIGUURLIJKE TAALEENHEID VOOR STUDENTEN

personificatie | personification UNIT | Personification: Een complete gids voor studenten en docenten | literacyideas.com

❤️Het gebruik van FIGUURLIJKE TAAL is als “SPECIALE EFFECTEN VOOR SCHRIJVERS.” Het is een krachtig instrument om LEVENDIGE VERBEELDING door woorden. Deze ENORME 110 PAGINA’S leidt u door een volledig begrip van FIGUURLIJKE TAAL als zowel een LEZER en SCHRIJVER over.

EEN WOORD OVER ANTROPOMORFISME VS PERSONIFICATIE

personificatie | teaching personification 1 | Personification: Een complete gids voor studenten en docenten | literacyideas.com

Bij elke verkenning van personificatie is het de moeite waard even stil te staan bij het verschil tussen antropomorfisme en personificatie.

Hoewel ze veel gemeen hebben, moet je de leerlingen er toch op wijzen dat er enkele belangrijke verschillen zijn, want de twee worden vaak verward.

Als personificatie het toeschrijven van menselijke kwaliteiten en eigenschappen aan niet-menselijke dingen is, dan kunnen we antropomorfisme zien als een stap verder gaan en niet-mensen volledig in mensen veranderen – in alles behalve uiterlijk, meestal.

Denk hierbij aan de personages in Aesop’s fabels of in George Orwell’s Animal Farm.

Maar of we het nu hebben over personificatie of antropomorfisme, waarom zouden we ons druk maken over al deze kunstgrepen? Waarom zeggen we niet gewoon wat we bedoelen, op een zo duidelijk mogelijke manier?

WAAROM PERSONIFICATIE GEBRUIKEN IN DE ALFABETISERING?

Wanneer we de bloedige menselijke geschiedenis van oorlogen en genociden bekijken, zien we dat een gemeenschappelijke voorloper van slachting het ontmenselijken van de “ander” is.

Vaak gebeurt dit door de vermeende vijand te bestempelen als “ratten” of “kakkerlakken” of ander ongedierte. Door anderen op zo’n manier van hun menselijkheid te ontdoen, wordt het gemakkelijker om de slachting die erop volgt te rechtvaardigen.

Personificatie werkt bijna precies omgekeerd – u zult opgelucht zijn dat te horen!

Door niet-menselijke dingen menselijk te maken, brengen we ze dichter bij de belevingswereld van de lezer, waardoor het voor de lezer gemakkelijker wordt om zich er op een fantasierijke manier mee te vereenzelvigen.

Personificatie werkt vaak om dingen meer memorabel en relateerbaar te maken. Het staat vaak voor een klim naar beneden op de ladder van conceptuele abstractie.

Kortom, personificatie is een krachtig instrument dat levendige beelden en diepe onderbewuste connecties kan creëren in het hoofd van de lezer, als het op zijn handigst wordt gebruikt.

WANNEER GEBRUIK JE PERSONIFICATIE IN EEN BRIEF?

personificatie: antropomorfisme versus personificatie 1 Personificatie: Een complete gids voor studenten en docenten | literacyideas.com

Aangezien personificatie een figuurlijk taalgebruik is, is het geen verrassing dat het zo vaak in poëzie wordt gebruikt. De meeste leerlingen komen er dan ook voor het eerst mee in aanraking.

Leerlingen moeten echter beseffen dat personificatie overal wordt gebruikt, van alledaagse taal tot populaire liedjes en zelfs in de beeldende kunst, waar we soms niet-menselijke voorwerpen zien afgebeeld met menselijke eigenschappen. Bijvoorbeeld een menselijk gezicht met opgetrokken wangen dat in de wind waait om de wind te illustreren.

Omdat personificatie vaak gericht is op menselijke emoties, is dit literaire middel vaak niet geschikt voor meer formele contexten, zoals essays en technisch schrijven.

Er zijn natuurlijk uitzonderingen op deze algemene regel.

Soms kan personificatie in formele geschriften of toespraken worden gebruikt om de ladder van de abstractie af te dalen en zo een complex idee te verhelderen.

Wanneer we bijvoorbeeld de watercyclus uitleggen, kunnen we een uitdrukking als “het water wil bergafwaarts stromen” gebruiken om het gedrag van het water tijdens een bepaalde fase van de cyclus te beschrijven.

DE PERSONIFICATIE VAN IDEEËN

Aan het begin van dit artikel hebben we personificatie gedefinieerd als het toekennen van “menselijke eigenschappen en kenmerken aan voorwerpen of andere niet-menselijke dingen”. Deze dingen hoeven niet allemaal concrete zelfstandige naamwoorden te zijn.

Personificatie belicht vaak het abstracte door de personificatie van ideeën en begrippen.

We kunnen dit duidelijk zien in de manier waarop oude beschavingen abstracte begrippen personifieerden in de vorm van goden.

Zo hadden de Grieken Eros en de Romeinen Venus als personificaties van de liefde.

Niet alleen helpt deze personificatie van abstracte ideeën ons om de concepten te begrijpen, zij biedt ook de mogelijkheid tot menselijke interactie met de concepten, zoals we kunnen zien in verschillende mythologische cycli en literaire werken.

PERSONIFICATIE IN POËZIE: EEN SCHRIJFACTIVITEIT

personificatie: schrijven en personificatie 1 Personificatie: Een complete gids voor studenten en docenten | literacyideas.com

Personificatie verbindt ons intiem met het ding dat gepersonifieerd wordt.

Daarom is poëzie het perfecte genre om het gebruik van personificatie in de literatuur te verkennen en om leerlingen te laten experimenteren met dit element in hun eigen werk.

Kies een gedicht dat gebruik maakt van personificatie om met de klas te bespreken. John Donne’s Dood wees niet trotsKeats’ Naar de herfstof Robert Frost’s Stopping by Woods on a Snowy Evening zijn uitstekende en bekende voorbeelden.

Lees samen het gedicht en laat de leerlingen de personificaties herkennen.

Moedig de leerlingen aan hun gedachten te delen over waarom de dichter personificaties gebruikt en hoe het gebruik ervan bijdraagt tot het algemene effect van het gedicht.

Als de leerlingen eenmaal goed begrijpen wat personificatie is en waarom en hoe het wordt gebruikt, is de tijd rijp om de leerlingen uit te dagen met originele voorbeelden van personificatie in hun eigen schrift te komen.

Een leuke manier om dit te doen is de leerlingen een lijst te geven met werkwoorden die normaal geassocieerd worden met dingen die mensen doen (zingen, dansen, spelen, spreken, enz.).

Geef ze vervolgens een lijst met niet-menselijke dingen en voorwerpen (boek, rivier, vos, donder, enz.) en daag de leerlingen uit om voorbeelden van personificatie te maken door woorden uit elke lijst met elkaar te combineren.

Als we bijvoorbeeld het eerste woord van elk van de lijsten tussen haakjes nemen, hebben we ‘zingen’ en ‘boek’. Hieruit kunnen we het voorbeeld maken: Het boek bezong ons de daden van de held.

Met een beetje oefening zullen uw leerlingen snel het gebruik van personificatie in het werk van anderen kunnen herkennen en de impact ervan begrijpen. Met een beetje meer oefening, zullen uw leerlingen binnenkort ook hun eigen woorden op de pagina laten dansen!

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Wat is een personificatie van een mens?

Personificatie is een stijlfiguur waarin aan een idee of ding menselijke eigenschappen en/of gevoelens worden toegekend of waarin erover wordt gesproken alsof het een mens is. Personificatie is een veel voorkomende vorm van metafoor, waarbij menselijke eigenschappen worden toegekend aan niet-menselijke dingen.

Kun je een personage personificeren?

Personificatie is een soort metafoor waarin je een levenloos object, abstract ding, of niet-menselijk dier in menselijke termen beschrijft. Het wordt gebruikt om scènes of personages interessanter en boeiender te maken.

Waarom personifiëren mensen?

Door objecten te personifiëren, nemen we vaak sociale rollen en identiteiten aan voor objecten en schrijven we er bedoelingen en emoties aan toe. Door objecten in individuen te veranderen, kunnen we ons emotioneel verhouden tot hun ‘geschiedenis’, waardoor we ze beter kunnen onthouden en studies hebben aangetoond dat dit kinderen helpt bij het leren.

Is personificatie en antropomorfisme hetzelfde?

Het woord personificatie is afgeleid van het Franse woord personnifier wat uitbeelden betekent. Verwante woorden zijn de werkwoorden personificeren, personificeren, personificeren, personificeren. Antropomorfisme is een literaire techniek die menselijke handelingen en eigenschappen toeschrijft aan dieren of andere voorwerpen.

Kun je een hond personifiëren?

Nou, je schrijft een menselijke eigenschap toe aan een hond en dat is personificatie. (Echter, als je hond tegen je begint te praten, wil je misschien een professional zien. )

Wat zijn 5 voorbeelden van personificatie?

Veel voorkomende personificatie voorbeeldenDe bliksem danste door de lucht. De wind huilde in de nacht. De auto klaagde toen de sleutel ruw in het contact werd gedraaid. Rita hoorde het laatste stuk taart haar naam roepen. Mijn wekker schreeuwt elke ochtend dat ik uit bed moet komen.

Kunnen lichaamsdelen worden gepersonifieerd?

De definitie van personificatie is het toeschrijven van menselijke eigenschappen aan iets niet-menselijks. Als we zeggen menselijke eigenschappen toeschrijven, bedoelen we bijna alles wat met mensen in verband kan worden gebracht: lichaamsdelen, organen, zintuigen, emoties, handelingen, gedachten enzovoort.

Hoe maak je een persoon Timeify?

Vadertje Tijd is een personificatie van de tijd. In de laatste eeuwen wordt hij meestal afgebeeld als een bejaarde man met baard, soms met vleugels, gekleed in een gewaad en met een zeis en een zandloper of een ander tijdmeetinstrument (dat de constante eenrichtingsbeweging van de tijd voorstelt, en meer in het algemeen en abstracter, entropie).

Kunnen emoties verpersoonlijkt worden?

Een gepersonifieerde emotie is een belichaamde emotie; als zodanig kan het zintuiglijke stimuli waarnemen, ervaren en erop reageren, en het kan worden afgebeeld als inwerkend op de zintuigen van andere lichamen, hetzij van andere personificaties of van een echt of ingebeeld gevoels subject.

Hoe heet het als je iets menselijke eigenschappen geeft?

Personificatie is het toeschrijven van menselijke eigenschappen, kenmerken, of gedragingen aan niet-mensen, of dat nu dieren, levenloze voorwerpen, of zelfs ongrijpbare concepten zijn.

Wat zijn 10 voorbeelden van personificatie?

Veel voorkomende personificatie voorbeeldenDe bliksem danste door de lucht. De wind huilde in de nacht. De auto klaagde toen de sleutel ruw in het contact werd gedraaid. Rita hoorde het laatste stuk taart haar naam roepen. Mijn wekker schreeuwt elke ochtend dat ik uit bed moet komen.

Hoe identificeer je een gepersonifieerd persoon?

Je kunt personificatie herkennen door te letten op momenten waarop de auteur iets niet-menselijks beschrijft met menselijke kenmerken. Een voorbeeld van personificatie is dat een schrijver de warmte van de zon vergelijkt met de armen van een liefhebbende moeder.

Wat is een voorbeeld van personificatie?

Veel voorkomende personificatie voorbeelden Bliksem danste door de lucht. De wind huilde in de nacht. De auto klaagde toen de sleutel ruw in het contact werd gedraaid. Rita hoorde het laatste stuk taart haar naam roepen. Mijn wekker schreeuwt elke morgen dat ik uit bed moet komen.

Waarom personifiëren kinderen?

Kinderen personifiëren vaak niet-levende objecten, zoals poppen en sterren. Dit personifiëren wordt beschouwd als een gezond fenomeen, dat sociale uitwisseling kan simuleren en het begrip van kinderen voor sociale relaties kan vergroten.

Is het noemen van een object een personificatie?

Als je het gevoel hebt dat chocolade je naam roept of dat je bed je uitnodigend aankijkt, dan is dat personificatie. Noem je je auto een “zij” of een “hij”? Je kunt ook abstracte concepten weergeven door personificatie.

Vorig artikel

Wat maakte een einde aan de Zwarte Dood?

Volgend artikel

Hoe snij je in als je schildert?

You might be interested in …

Hoe worden geesten in Japan genoemd?

Geesten (obake of yurei) komen voor in de oude Japanse folklore en literatuur, gewoonlijk in morele verhalen die zowel waarschuwend als amusant bedoeld zijn, maar zij waren ook een belangrijk element van de voorouderverering. Als […]

Hoe lang moet ik peterselie koken?

Malia Frey is een gewichtsverlies expert, gecertificeerd gezondheidscoach, gewichtsbeheersing specialist, personal trainer, en fitness voedingsdeskundige. Barbie Cervoni MS, RD, CDCES, CDN, is een geregistreerde diëtist en gecertificeerd diabetes zorg en onderwijs specialist. Verywell / Alexandra […]