27 mei 2022

Laten we alle antwoorden vinden

Expand search form

Wat is de classificatie van een driehoek?

Indeling van driehoeken op basis van hun zijden. Een driehoek waarvan alle zijden gelijk zijn, noemen we een gelijkzijdige driehoek. Een driehoek waarvan twee zijden gelijk zijn, noemen we een gelijkbenige driehoek. Als geen van de zijden gelijk is, wordt het een schalen driehoek genoemd. Laten we nu driehoeken classificeren op basis van hun hoeken.

1. Schalene Driehoek:

Een driehoek waarvan alle drie de zijden ongelijk zijn in lengte wordt een schalene driehoek.

Gelijkbenige Driehoek

6 cm > 5 cm > 4,5 cm.

2. Gelijkbenige Driehoek:

Een driehoek waarin twee van de zijden gelijk zijn heet gelijkbenige driehoek.

Gelijkbenige Driehoek

3. Gelijkzijdige Driehoek:

Een driehoek waarvan alle drie de zijden even lang zijn, heet een gelijkzijdige driehoek.

Gelijkzijdige Driehoek

LM = MN = NL = 5,5 cm

Volgens de hoeken

1. Scherpe driehoek:

Een driehoek waarvan alle drie de hoeken scherp zijn, d.w.z. kleiner dan 90°, wordt genoemd een scherphoekige driehoek of scherphoekige driehoek.

Met andere woorden, een driehoek waarvan alle drie de hoeken scherphoekig zijn, heet een scherphoekige driehoek.

Scherpe Driehoek

In de gegeven figuur zijn ∠A, ∠B en ∠C scherphoekig. ∆ABC is dus een scherphoekige driehoek.

2. Obtuse Driehoek:

Een driehoek waarvan één hoek stomphoekig is of meer dan 90° maar minder dan 180° wordt een stomphoekige driehoek of stompe driehoek.

Een driehoek waarvan één van de hoeken meer dan 90° meet, wordt stomphoekige driehoek genoemd.

stompe driehoek

In de bovenstaande figuur is ∠STU = 120°. ∆STU is dus een stomphoekige driehoek.

3. Rechte driehoek:

Een driehoek waarvan één hoek een rechte hoek is (dat is 90°) wordt een rechthoekige driehoek of rechte hoek.

Met andere woorden, een driehoek waarvan één van de drie hoeken precies 90° is, wordt een rechthoekige driehoek genoemd.

Rechte Driehoek

In de bovenstaande figuur is ∠PQR = 90°. Dus ∆PQR is een rechthoekige driehoek.

Vragen en antwoorden over de indeling van driehoeken:

I. Vul de lege plekken in:

(i) De driehoek met gelijke zijden is …………………….

(ii) Een ……………………. driehoek heeft alle zijden van verschillende lengte.

(iii) Elke hoek van een gelijkzijdige driehoek is …………………….

(iv) Een ……………………. driehoek heeft twee gelijke zijden.

(v) In stomphoekige driehoek is één hoek ……………………. 90°.

(vi) Elke hoek van een scherphoekige driehoek is ……………………. dan 90°.

II. Klasseer de volgende driehoek:

(i) Zijkanten van driehoek zijn 4 cm, 4 cm en 7 cm

(ii) Hoeken van driehoek zijn 90°, 60° en 30°

(iii) Hoeken van driehoek zijn 110°, 40° en 30°

(iv) Zijkanten van driehoek zijn 5 cm, 13 cm en 12 cm

(v) Hoeken van driehoek is 60°, 60° en 60°

(i) Gelijkbenige driehoek

(ii) Rechthoekige driehoek

(iii) stomphoekige driehoek

(iv) Scalene driehoek

(v) Gelijkzijdige driehoek

Misschien vind je deze leuk

5e graad Meetkunde werkblad | Hoeken | Driehoeken | Indeling

In het 5e graad Meetkunde werkblad zullen we de gegeven hoeken classificeren als scherpe, rechte of stompe hoek; met behulp van een gradenboog de maat van de gegeven hoek vinden, de gegeven driehoek classificeren en de getallen met rechte hoeken omcirkelen. 1. Schrijf 3 voorbeelden op van rechte hoeken. 2. Noem de

Driehoek | Collineaire & Non-collineaire punten | Elementen van de driehoek

Een driehoek is een eenvoudige gesloten figuur bestaande uit drie lijnstukken. Het heeft drie zijden en drie hoekpunten. Het wordt voorgesteld door het symbool ∆. Driehoek is een van de basisvormen in de meetkunde. We weten dat we op een gegeven lijn veel punten kunnen aanwijzen. Drie of meer punten die

Wellicht bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Hoe deel je een driehoek in?

Als je een driehoek classificeert aan de hand van zijn zijden, moet je kijken of een van de zijden even lang is. Als geen van de zijden even lang is, dan is het een schalen driehoek. Als twee zijden even lang zijn, dan is het een gelijkbenige driehoek. Als alle drie de zijden even lang zijn, dan is het een gelijkzijdige driehoek.

Wat is de indeling van een zijde van een driehoek?

Het indelen van een driehoek is zo simpel als het vergelijken van de zijden. Als alle drie de zijden dezelfde lengte hebben dan is het een EQUILATERALE driehoek, als slechts twee zijden dezelfde lengte hebben dan is het een ISOSCELES driehoek en als er geen zijden zijn die dezelfde lengte hebben dan is het een SCALENE driehoek.

Waarom delen we driehoeken in?

Hoe driehoeken benoemen | Driehoeken classificeren naar zijden en hoekenYouTube | Start tijd – 1:04

Wat is de classificatie van driehoeken volgens hoeken en zijden?

Gebaseerd op hun zijden Gebaseerd op hun Hoeken
Scalene Driehoek Scherpe Driehoek
Gelijkbenige Driehoek stompe driehoek
Gelijkzijdige Driehoek Rechte Driehoek

Wat zijn de 3 manieren om een driehoek naar zijden in te delen?

Driehoeken classificeren op zijde-gelijkbenige driehoek-een driehoek zonder congruente zijden. gelijkbenige driehoek-een driehoek met minstens 2 congruente zijden (d.w.z. 2 of 3 congruente zijden)gelijkzijdige driehoek-een driehoek met precies 3 congruente zijden. OPMERKING: congruente zijden betekent dat de zijden dezelfde lengte of afmeting hebben.

Wat zijn de classificaties van driehoeken volgens zijden en hoeken?

Gebaseerd op hun zijden Gebaseerd op hun Hoeken
Scalene Driehoek Scherpe Driehoek
Gelijkbenige Driehoek stompe driehoek
Gelijkzijdige Driehoek Rechte Driehoek

Wat zijn 3 manieren om een driehoek in te delen aan de hand van zijn zijden?

Driehoeken classificeren op basis van de zijdenkaleendriehoek-een driehoek zonder congruente zijden. gelijkbenige driehoek-een driehoek met minstens 2 congruente zijden (d.w.z. 2 of 3 congruente zijden)gelijkzijdige driehoek-een driehoek met precies 3 congruente zijden. OPMERKING: congruente zijden betekent dat de zijden dezelfde lengte of afmeting hebben.

Wat zijn de drie soorten driehoeken ingedeeld naar lengte?

Er zijn drie soorten driehoeken gebaseerd op de lengte van de zijden: gelijkzijdige, gelijkbenige, en schalene.

Wat zijn de vier manieren om een driehoek te classificeren naar zijn hoeken?

Rechte Driehoek: Een driehoek met één rechte hoek. stompe driehoek: Een driehoek met één stompe hoek. Scherpe Driehoek: Een driehoek waarbij alle drie de hoeken scherp zijn. Gelijkbenige Driehoek: Een driehoek waarvan alle hoeken congruent zijn. Scalene Driehoek: Een driehoek waarbij alle drie de zijden verschillende lengtes hebben.

Wat zijn de drie manieren om een driehoek te classificeren naar zijn hoeken?

Volgens de afmetingen van de binnenhoeken, kunnen we driehoeken indelen in drie categorieën: Scherp-hoekig. Smal-hoekig. Rechthoekig.

Wat is een driehoek en zijn types?

Driehoeken zijn vormen met drie zijden. Het type van een driehoek hangt af van de lengte van de zijden en de grootte van de hoeken (hoeken). Er zijn drie soorten driehoeken gebaseerd op de lengte van de zijden: gelijkzijdige, gelijkbenige en schuine driehoeken. De groene lijnen geven de zijden van gelijke (dezelfde) lengte aan.

Wat is driehoek Klasse 8?

Een driehoek is een veelhoek met drie zijden en drie hoekpunten. De hoek gevormd in de driehoek is gelijk aan 180 graden. Dit betekent dat de som van de binnenhoeken van een driehoek gelijk is aan 180°. Het is een veelhoek met het kleinste aantal zijden.

Wat is driehoek Klasse 9?

Driehoek: Een gesloten figuur gevormd door drie elkaar snijdende lijnen wordt een driehoek genoemd (‘Tri’ betekent ‘drie’). Een driehoek heeft drie zijden, drie hoeken en drie hoekpunten. b.v. , In driehoek ABC, aangeduid als ∆ABC. AB, BC, CA zijn de drie zijden, ∠A, ∠B, ∠C zijn de drie hoeken en A, B, C zijn drie hoekpunten. 2.

Vorig artikel

Moet ik een roestvrijstalen of titanium Apple Watch kopen?

Volgend artikel

Welke kleur is Facebook blauw?

You might be interested in …

Is alle epoxyverf waterdicht?

W anneer men epoxyharsen gebruikt, zijn er vele toepassingen en projecten waar men het op zou kunnen toepassen. Waterdichte epoxy werkt goed als een afdichtmiddel op verschillende oppervlakken. Ze zijn ook geweldig als taaie kleefstoffen, […]

Heeft Odin ooit tegen Thanos gevochten?

Ondanks de ongelegen omstandigheden die leidden tot Odin’s dood en Thanos’ overwinning, was het voor de Allfather altijd makkelijk om de Gekke Titaan op te sporen. Hoeveel wist Odin echt van Thanos’ zoektocht naar de […]

Droogt Gorilla Glue onmiddellijk?

De echte Gorilla Glue werd meer dan twee decennia geleden op de markt gebracht en is nog steeds een van de leiders op de lijmenmarkt in Amerika. Mensen waarderen het om zijn veelzijdigheid, beschikbaarheid en […]