27 mei 2022

Laten we alle antwoorden vinden

Expand search form

Wat is een voorlopige verklaring van waargenomen fenomenen?

Onze redacteuren zullen bekijken wat je hebt ingediend en bepalen of het artikel moet worden herzien.

experimenten die spontane generatie ontkrachten

wetenschappelijke hypotheseEen idee dat een voorlopige verklaring voorstelt voor een fenomeen of een beperkte reeks fenomenen die in de natuur zijn waargenomen. De twee voornaamste kenmerken van een wetenschappelijke hypothese zijn falsifieerbaarheid en testbaarheid, die tot uiting komen in een “Als…dan”-verklaring waarin het idee wordt samengevat en in het vermogen om te worden ondersteund of weerlegd door middel van observatie en experimenten. De notie van de wetenschappelijke hypothese als zowel falsifieerbaar als toetsbaar werd in het midden van de 20e eeuw naar voren geschoven door de in Oostenrijk geboren Britse filosoof Karl Popper.

Het formuleren en testen van een hypothese maakt deel uit van de wetenschappelijke methode, de aanpak die wetenschappers hanteren wanneer zij trachten ideeën over natuurlijke fenomenen te begrijpen en te testen. Het opstellen van een hypothese wordt vaak beschreven als een creatief proces en is gebaseerd op bestaande wetenschappelijke kennis, intuïtie of ervaring. Hoewel wetenschappelijke hypothesen gewoonlijk worden omschreven als gefundeerde gissingen, zijn zij in feite meer geïnformeerd dan een gissing. Bovendien streven wetenschappers er over het algemeen naar eenvoudige hypothesen te ontwikkelen, omdat deze gemakkelijker te testen zijn dan hypothesen die veel verschillende variabelen en mogelijke uitkomsten omvatten. Dergelijke complexe hypothesen kunnen worden ontwikkeld als wetenschappelijke modellen (zie wetenschappelijke modellering).

Afhankelijk van de resultaten van de wetenschappelijke evaluatie wordt een hypothese ofwel als onjuist verworpen ofwel als waar aanvaard. Maar omdat een hypothese inherent falsifieerbaar is, kunnen zelfs hypothesen die door wetenschappelijk bewijsmateriaal worden ondersteund en als waar worden aanvaard, later worden verworpen, wanneer nieuw bewijsmateriaal beschikbaar is gekomen. In sommige gevallen wordt een hypothese niet verworpen omdat zij door nieuw bewijsmateriaal is gefalsifieerd, maar passen wetenschappers gewoon het bestaande idee aan om de nieuwe informatie te verwerken. In die zin is een hypothese nooit onjuist, maar alleen onvolledig.

Het onderzoek van wetenschappelijke hypothesen is een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van wetenschappelijke theorieën. Daarom verschillen hypothesen fundamenteel van theorieën; terwijl de eerste een specifieke voorlopige verklaring is en dient als het voornaamste instrument waarmee wetenschappers gegevens verzamelen, is de tweede een brede algemene verklaring waarin gegevens zijn verwerkt van veel verschillende wetenschappelijke onderzoeken die zijn ondernomen om de hypothesen te onderzoeken.

In de loop van de geschiedenis van de wetenschap zijn ontelbare hypothesen ontwikkeld en getest. Enkele voorbeelden zijn het idee dat levende organismen zich ontwikkelen uit niet-levende materie, dat de basis vormde voor de spontane generatie, een hypothese die uiteindelijk werd weerlegd (eerst in 1668, met de experimenten van de Italiaanse arts Francesco Redi, en later in 1859, met de experimenten van de Franse chemicus en microbioloog Louis Pasteur); het aan het eind van de 19e eeuw voorgestelde concept dat micro-organismen bepaalde ziekten veroorzaken (nu bekend als de kiemtheorie); en het idee dat oceaankorst zich vormt langs onderzeese bergzones en zich lateraal van deze zones verspreidt (seafloor spreading hypothesis).

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Wat is een tentatieve verklaring?

Een tentatieve verklaring is een theorie die nog niet volledig getest is. Een theorie doet voorspellingen over wat er zou moeten gebeuren. Wetenschappelijk onderzoek begint met een hypothese of een voorspelling over wat er zal gebeuren op basis van de ideeën die in een theorie zijn vervat.

Wat zou de voorlopige verklaring van een waarneming kunnen zijn?

Een hypothese is een voorlopige verklaring die door verder onderzoek kan worden getoetst. Een theorie is een goed onderbouwde verklaring van waarnemingen.

Wat is een toetsbare verklaring voor een waargenomen verschijnsel?

Een voorgestelde en toetsbare verklaring voor een gebeurtenis wordt een hypothese genoemd.

Is een tentatieve interpretatie of verklaring van de waargenomen verschijnselen?

Het proces van de wetenschap Een hypothese is een voorlopige verklaring voor een waarneming. Een wetenschappelijke theorie is een goed geteste en consequent geverifieerde verklaring voor een reeks waarnemingen of verschijnselen.

Wat is een ander woord voor een voorzichtige verklaring?

Op deze pagina ontdek je 51 synoniemen, antoniemen, idiomatische uitdrukkingen en verwante woorden voor tentatief, zoals: iffy, onzeker, voorwaardelijk, voorzichtig, niet definitief, open voor overweging, aan verandering onderhevig, niet geregeld, ruw, onbeslist en proces.

Waarom is een hypothese een tentatieve verklaring van iets?

Een hypothese is een voorlopige verklaring (d.w.z. een gefundeerde gok) voor een waarneming, verschijnsel of wetenschappelijk probleem, die door verder onderzoek kan worden getoetst. Wat je ook voorstelt om te testen, het moet direct verband houden met het fenomeen dat wordt onderzocht.

Wat waren de voorlopige verklaringen voor het probleem?

Een voorlopige verklaring voor een waarneming, verschijnsel, of wetenschappelijk probleem wordt een hypothese genoemd.

Hoe noem je een voorlopige verklaring voor een waarneming verschijnsel of wetenschappelijk probleem die door verder onderzoek getoetst kan worden?

Een hypothese is een voorlopige verklaring voor een waarneming, verschijnsel, of wetenschappelijk probleem die door verder onderzoek kan worden getoetst.

Wat is een testbare verklaring quizlet?

Een theorie is een brede verklarende kracht terwijl een hypothese een toetsbare verklaring is van een waarneming.

Wat is een voorbeeld van tentatief?

Niet volledig uitgewerkt, geconcludeerd of overeengekomen; voorlopig. De definitie van tentatief is niet definitief of definitief. Een voorbeeld van voorlopig is mogelijk, maar niet definitief, plannen om vrijdag naar de film te gaan.

Kun je de hypothese en hypothesen uitleggen?

Een hypothese (meervoud hypothesen) is een precieze, toetsbare verklaring van wat de onderzoeker(s) voorspellen dat de uitkomst van de studie zal zijn. Zij wordt aan het begin van de studie gesteld.

Is een hypothese een tentatieve verklaring?

Een hypothese is een tentatieve verklaring over de relatie tussen twee of meer variabelen. Het is een specifieke, testbare voorspelling over wat je verwacht dat er in een studie zal gebeuren.

Wat is geen voorbeeld van een testbare verklaring?

Voorbeelden van een hypothese die niet in een testbare vorm is geschreven “Het maakt niet uit” heeft geen specifieke betekenis, dus het kan niet getest worden. Ultraviolet licht zou kanker kunnen veroorzaken. Het woord “zou kunnen” maakt een hypothese uiterst moeilijk te testen omdat ze zeer vaag is. Goudvissen zijn betere huisdieren dan cavia’s.

Is een voorgestelde testbare verklaring voor een waarneming quizlet?

Een hypothese is een tentatieve en toetsbare verklaring, gebaseerd op waarneming(en). Een hypothese kan ondersteund of weerlegd worden door experimenten of meer observatie.

Wat is een tentatieve verklaring?

Tentatief betekent ook “aarzelend of voorzichtig” wat aansluit bij het concept van tentatief taalgebruik. Voorzichtige taal is “voorzichtige taal” die wordt gebruikt om een verklaring open voor interpretatie te maken, omdat de bewering die je maakt niet bewezen of definitief is, of omdat je niet in de positie bent om zo’n feitelijke bewering te doen.

Vorig artikel

Welk land heeft geen Mcdonalds?

Volgend artikel

Kunnen Beautyblenders schimmels kweken?

You might be interested in …

Wat is de processus coracoideus?

Fusie van de processus coracoideus onderbreekt de gesynchroniseerde unie van de epifysen van de elleboog, in die zin dat de processus coracoideus blijkt te beginnen en de unie te voltooien na de distale humerus en […]

Wat is ingehouden winst in Quickbooks?

Ingehouden winsten zijn de gecumuleerde eindejaars saldi van uw kleine onderneming. Aan het eind van elk boekjaar – nadat alle facturen zijn verstuurd en alle rekeningen zijn betaald – wordt het negatieve of positieve saldo […]