27 mei 2022

Laten we alle antwoorden vinden

Expand search form

Wat is Fullers zeep?

Door Zichzelf met deze twee dingen te vergelijken, leert de Heer ons veel over hoe Hij ons zuivert.

Ensign Magazine, 2016/09 sep

“Maar wie kan de dag van zijn komst verdragen? En wie zal standhouden wanneer hij verschijnt? Want hij is als een vuurraffinaderij en als volderszeep.

Een raffineerder van zilver

Zilver werd gewonnen uit ertsen die lood bevatten (zoals loodsulfide, of galena).

Het erts werd in een vuur verhit en het lood werd uit de as gezeefd.

Het lood werd in een schaal gelegd, een zogenaamde cupel, die gemaakt was van beenderas of klei met calciumcarbonaat, en werd in een oven verhit tot 1.600-1.800˚F (900-1.000˚C).

Wanneer het metaal de juiste temperatuur had bereikt, bracht de raffinadeur zuurstof in door er lucht over te blazen via een blaasbalg.

Op het oppervlak van het gesmolten metaal vormde zich dan zilverkorrels, die door de raffinadeur werden weggeblazen of geschraapt, zodat zuiver zilver overbleef. Het lood werd ook in de beker geabsorbeerd door de reactie van het lood met het calciumcarbonaat.

Een raffinadeur paste dit proces gewoonlijk tweemaal toe, waarbij opnieuw lood aan het zilver werd toegevoegd, zodat de nieuw gevormde litharge alle resterende onzuiverheden kon verwijderen.

Het was een delicaat proces, waarbij precies de juiste temperatuur en de juiste hoeveelheid lood nodig waren. De raffineerder wist vaak dat hij zuiver zilver had bereikt door het onmiskenbaar zuivere gloeiende licht te zien.

Een voller van doek

De taak van een voller was het reinigen en witter maken van stoffen. In Jeruzalem vond het reinigingsproces plaats in een vollerveld buiten de stad vanwege de stank. Vuil en oliën werden uit de wol verwijderd, zodat deze zuiver wit zou zijn en klaar om desgewenst te worden geverfd.

Zeep bevatte alkalische stoffen zoals natriumcarbonaat of kaliumcarbonaat (het woord alkali komt van kali, het Arabische woord voor de zout- of zeekraalplant, waarvan de as voor zeep werd gebruikt). Deze chemicaliën verwijderen olie (en het vuil dat eraan kleeft) door een verbinding aan te gaan met de oliemoleculen, zodat deze in water oplosbaar worden. Eeuwenlang was het proces om zeep te maken een goed bewaard geheim in bepaalde Joodse families.

Terwijl de doek in zeep en water lag te weken, sloegen of stampten de voller er op om de onzuiverheden te verwijderen (het Hebreeuwse woord voor voller komt van een wortel die “betreden” betekent).

Wat wij kunnen leren

De Heer reinigt ons. Net als een schoon, wit kleed of helder blinkend zilver is het eindproduct van onze reiniging iets moois en waardevols – een ziel volmaakt in deugdzaamheid en heiligheid. We kunnen deze staat alleen bereiken met de hulp van de Heer en op Zijn manier.

Het zuiveringsproces kan hard en moeilijk zijn. De beproevingen van dit leven zijn niet alleen onvermijdelijk, maar ook noodzakelijk. Wij moeten “bereid zijn ons te onderwerpen aan alles wat de Heer ons wil aandoen” (Mosiah 3:19), zodat wij Hem gelijk kunnen worden.

De Heer is met ons door onze beproevingen heen. De raffineerder van zilver en de voller van laken konden hun processen niet in gang zetten, weglopen en later terugkeren als het klaar was. Zij moesten er in elke fase bij zijn en het tot het einde toe volbrengen. Op dezelfde manier is de Heer niet ver van ons verwijderd in onze beproevingen, maar is Hij nauw betrokken bij ons leven.

Bereid je voor om God te ontmoeten

Kok, Quentin L.

“Er zijn vele soorten uitdagingen. Sommige geven ons noodzakelijke ervaringen. Ongunstige resultaten in dit sterfelijke leven zijn geen bewijs van een gebrek aan geloof of van een onvolkomenheid in het totale plan van onze Vader in de hemel. Het vuur van de raffineerder is echt, en de eigenschappen van karakter en gerechtigheid die in de oven van beproeving worden gesmeed, vervolmaken en zuiveren ons en bereiden ons voor op de ontmoeting met God”.

Ouderling Quentin L. Cook van het Quorum der Twaalf Apostelen, “The Songs They Could Not Sing,” Ensign, Nov. 2011, 106.

Misschien bent u ook geïnteresseerd in de volgende onderwerpen

Hoe wordt Fullers zeep gemaakt?

Volgens Easton’s Bible Dictionary is vollen de oude kunst van het persen of schuren van doek in een molen. Het online woordenboek van de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen legt uit dat de zeep die fullers gebruikten werd gemaakt van zouten vermengd met olie en een van de twee andere ingrediënten: carbonaat van soda of borax.

Wat doet een raffinaderij vuur?

Een raffinadeur haalde zilver uit ertsen met lood (zoals loodsulfide, of galena). Hij verhitte het erts in een vuur en zeefde het lood uit de as. Aan het oppervlak van het gesmolten metaal vormde zich dan zilverlijm, dat de raffinadeur wegblies of -schraapte, zodat zuiver zilver overbleef.

Wat was een voller’s club in bijbelse tijden?

in bijbelse tijden werd de persoon die kleding reinigde en witter maakte een ‘voller’ genoemd. Ze gebruikten een houten knuppel om de kleding in grote kuipen te slaan en te roeren. De knuppel werd een voller’s knots genoemd. [
in bijbelse tijden werd de persoon die kleding reinigde en witter maakte een ‘voller’ genoemd. Ze gebruikten een houten knuppel om de kleding in grote kuipen te slaan en te roeren. De knuppel werd een voller’s knots genoemd.

Wat is raffinaderij vuur LDS?

De Schriften verwijzen naar een “raffineer vuur” (Maleachi 3:2) en een beproeving van geloof door vuur dat ons kan helpen zo te worden: “Het einde van uw geloof ontvangen, ja, de zaligheid uwer zielen” (1 Petrus 1:7-9). Als wij een stuk metaal waren, zouden wij van nature enkele onzuiverheden in ons hebben.

Wat is een Fullers zeep in de Bijbel?

Het werk van een voller was het reinigen en witter maken van stoffen. In Jeruzalem vond het reinigingsproces plaats in een voller’s veld buiten de stad vanwege de stank. Terwijl de stof in zeep en water lag te weken, sloegen of stampten de volders de stof om de onzuiverheden te verwijderen (het Hebreeuwse woord voor voller komt van een woord dat “stampen” betekent).

Wat is loog zeep?

Natriumhydroxide (ook wel bijtende soda of loog genoemd) wordt meestal gebruikt om vaste stukken zeep te maken, terwijl kaliumhydroxide wordt gebruikt om vloeibare zeep te maken. Per definitie is zeep wat je krijgt als vetten en oliën worden gecombineerd met een bijtende oplossing (loog).

Wat gebeurt er als God ons verfijnt?

God ziet ons niet vol onzuiverheid, maar vol potentieel. Hij, in de beeldspraak van het raffineren, is de raffineerder en wij zijn de klomp ongeraffineerd goud, vol onzuiverheid en vol potentiële schoonheid. Soms verwachten we dat God gewoon de troep uit ons leven haalt als we een relatie met Hem aangaan.

Waar in de Bijbel wordt er gesproken over Maleachi?

Versverwijzing Titel
2:10–17 Het verbond ontheiligd door Juda
3:1–7 De komende boodschapper
3:8–18 Beroof God niet
4:1-5 (3:19-24 in het Hebreeuws) De grote dag van de Heer

Waar wordt een Fullers club voor gebruikt?

Een werktuig dat wordt gebruikt om vezels tot batjes te ordenen. Het is een van de attributen van Sint Jacobus de Mindere, aangezien hij er mee werd doodgeslagen.

Wat betekent het woord refiner?

een persoon, apparaat, of substantie die onzuiverheden, bezinksel, of andere ongewenste zaken uit iets verwijdert.

Hoe weet een zilversmid wanneer het zilver geraffineerd is?

Geïntrigeerd vroeg de vrouw hoe hij precies wist wanneer het zilver volledig geraffineerd was. De zilversmid glimlachte wetend en zei “Dat is gemakkelijk. Ik weet dat het verfijnd is als ik mijn beeld erin weerspiegeld zie. “

Waarom raffineert God ons?

God ziet ons niet vol onzuiverheid, maar vol potentieel. Hij, in de beeldspraak van het raffineren, is de raffineerder en wij zijn de klomp ongeraffineerd goud, vol onzuiverheid en vol potentiële schoonheid. Soms verwachten we dat God gewoon de troep uit ons leven haalt als we een relatie met Hem aangaan.

Wat is de betekenis van Maleachi 3?

Maleachi profeteerde over de wederkomst van Jezus Christus. De Heer beval de Joden tot Hem terug te keren door hun tienden en offers te betalen. Hij verzekerde de rechtvaardigen dat hun inspanningen om Hem te dienen beloond zouden worden en dat wanneer Hij naar de aarde zou terugkeren, zij de Zijnen zouden zijn.

Wat betekent het om beproefd te worden door het vuur?

Een test van iemands bekwaamheid om goed te presteren onder druk, zoals in Het afwerken van deze enorme lijst met klusjes op tijd voor de bruiloft is echt een vuurproef. Deze uitdrukking verwijst naar de middeleeuwse praktijk om iemands schuld vast te stellen door hem een beproeving te laten ondergaan, zoals blootsvoets door een vuur lopen.

Wat voor soort zeep gebruiken de Amish?

Amish Zeep wordt gemaakt met zoveel mogelijk houten apparatuur uit de vorige eeuw. Het is natuurlijke zeep gemaakt met palmolie, palmpitolie, kokosolie, plantaardige basis, talg, water, natuurlijke glycerine, maïszetmeel, en natuurlijke wilde bloemen geur en een speciale lotion toegevoegd om de droge huid te verzachten.

Vorig artikel

Wat zijn de zwakke punten van Zeus?

Volgend artikel

Moet je Sculpey meteen bakken?

You might be interested in …

Worden genieën gemaakt of geboren?

Genieën worden gemaakt, niet geboren, en zelfs de grootste domkop kan iets leren van de geesten van wereldklasse van Albert Einstein, Charles Darwin en Amadeus Mozart. Ondanks het wijdverbreide geloof dat genieën wonderkinderen zijn, een […]

Overschat Fitbit het aantal verbrande calorieën?

Helaas heeft een nieuwe studie door een team van de Aberystwyth University uitgewezen dat populaire merken fitnesstrackers het aantal verbrande calorieën met meer dan 50 procent overschatten. De onderzoekers ontdekten dat de trackers onnauwkeurig waren […]

Hoe lang moet ik peterselie koken?

Malia Frey is een gewichtsverlies expert, gecertificeerd gezondheidscoach, gewichtsbeheersing specialist, personal trainer, en fitness voedingsdeskundige. Barbie Cervoni MS, RD, CDCES, CDN, is een geregistreerde diëtist en gecertificeerd diabetes zorg en onderwijs specialist. Verywell / Alexandra […]